Wonen en leven

WONEN EN LEVEN

De doorstroming in Ons Diemen van een kleine naar een grote woning en van groot naar klein stagneert. De oorzaak is dat bij de nieuwbouw er meerdere inschrijvingen zijn op één woning. Er wordt dan bijvoorbeeld geloot. Bij tien inschrijvingen, waarvan slechts één een Diemenaar is, maakt de kans voor toewijzing van een woning zeer klein. Het kopen van een woning in Ons Diemen is voor een grote groepen Diemenaren niet meer mogelijk.

VERGROTEN TOEWIJZINGSKANSEN DIEMENAREN OP HUURWONINGEN

Ondanks dat er in de huisvestingsverordening van Ons Diemen vastgelegd is dat 50% van de beschikbare sociale huurwoningen aan Diemenaren kan worden toegewezen, blijkt het in de praktijk om diverse redenen tegen te vallen. Op woningen waarvan de huurprijs iets boven de huurliberalisatiegrens ligt, heeft de gemeente geen of nauwelijks invloed terwijl er juist voor die woningen een grote vraag is onder Diemenaren. Diemenaren maken vanwege het groot aantal inschrijvingen door woningzoekenden uit de regio nauwelijks kans op toewijzing van een woning.

Jonge Diemenaren die hun hele leven in Ons Diemen woonachtig zijn, verlaten met pijn in hun hart hun Ons Diemen omdat het ze niet lukt om een betaalbare huurwoning toegewezen te krijgen. In andere gemeenten kunnen ze sneller een woning krijgen. Dat doet pijn!

De doorstroming in Ons Diemen van een kleine‐ naar een grote woning en omgekeerd van groot naar klein stagneert. Ons Diemen wil in de gemeenteraad een aantal maatregelen inbrengen om op korte termijn de toewijzingskansen op huurwoningen voor Diemenaren te vergroten. De vraag naar huurwoningen is hoog en wachten op nieuwbouw mag niet de enige optie zijn:

  • Met woningcorporaties overeenkomen om 50% van de vrije sector huurwoningen in Ons Diemen met een huur tot 900 Euro aan Diemenaren toe te wijzen.
  • “Scheef” wonen stapsgewijs terug dringen. Bijvoorbeeld de bewoners van sociale huurwoningen die geen huursubsidie ontvangen, alternatieven aanbieden net boven de huursubsidiegrens om de woning beschikbaar te krijgen voor mensen die wel in aanmerking komen voor huursubsidie.
  • Inschrijvingsduur voor Diemenaren met 5 jaar verhogen voor woningen in Ons Diemen om de kans op toewijzing te vergroten.
  • Vergoeding inschrijvingskosten bij Woningnet aan Diemenaren die 18 jaar oud worden en minstens vijf jaar in Ons Diemen wonen. Maximale inschrijvingsduur stimuleren.
  • Tijdige informatie vergroot de kansen op een woning: woningzoekenden van Ons Diemen, via een loket informeren zodra een sociale huurwoning of goedkope vrije sector woning excl. voor Diemenaren beschikbaar is.

BETAALBARE HUUR‐EN KOOPWONINGEN VOOR LAGE‐ EN MIDDENINKOMENS EN STARTERS

Verdien je net meer dan ca € 1.700,‐ netto p.m. dan val je overal buiten. Geen sociale huurwoning, geen huur‐ of zorgtoeslag. Gemiddelde huurprijs van het huidige aanbod in Ons Diemen ligt voor de meeste woningen tussen de 1.000,‐ en 1.700,‐ euro. Voor een grote groep Diemenaren is dit onbetaalbaar.

Het kopen van een woning in Ons Diemen is voor heel veel Diemenaren niet meer mogelijk. Zoals overal in de Randstad hebben starters nauwelijks kansen om een woning te kopen omdat de koopprijzen in het hele land fors stijgen. Een woning die nu 300.000 kost, zal waarschijnlijk met aanhoudende prijsstijgingen over 4 jaar ruim 400.000 kosten. De salarisontwikkeling van starters kan deze prijsstijgingen niet compenseren waardoor de toekomst er niet rooskleurig uitziet.

Ons Diemen wil met een nieuwe blik op de realiteit alternatieven ontwikkelen/realiseren zodat Diemenaren Ons Diemen niet hoeven te verlaten. Ons Diemen denkt niet uitsluitend langs de geëigende paden; we zijn jong en creatief en zoeken naar mogelijkheden om onze inwoners te behouden.

Creatieve mogelijkheden die wij verder willen uitwerken:

Opties op nieuw te bouwen koopwoningen met een vastgestelde prijs waarvan de koop over 5 jaar plaatsvindt. Starters weten wat ze over 5 jaar moeten betalen ongeacht de waardeontwikkeling van de woning. Ze hebben de tijd om aan de inkomenseisen te werken. Gedurende de vijf jaren kunnen de corporaties de woning marktconform verhuren.

Wat is er fout aan een NHG voor het huren van woningen in de vrije sector? Heel veel starters kunnen niet voldoen aan de hoge eisen die de corporaties stellen voor het huren van een woning terwijl de starter wel het huurbedrag zou kunnen opbrengen. Niet in alle gevallen zijn deze eisen terecht. Hoe kunnen we een “Diemen Huur Garantie” (DHG) voor Diemenaren ontwikkelen?

Waarom kan er geen oplossing gevonden worden voor mensen die jarenlang maandelijks een huur betalen die hoger is dan de maandelijkse kosten als de persoon een woning zou kopen? Is het rechtvaardig dat er geen oplossing gecreëerd kan worden voor deze doelgroep?

NATUUR

Ons Diemen is trots op de prachtige gebieden rondom Ons Diemen. Deze gebieden moeten dan ook behouden blijven voor de natuur. Evenementen kunnen hier plaatsvinden mits er weinig schade is voor de natuurgebieden. Ook zouden wij hier de recreatie willen stimuleren door bijvoorbeeld een horecagelegenheid aan het begin van het Diemerbos. Ook vinden wij dat het gebied ‘Spoorzicht’ deels groen moet blijven. Daarnaast denken wij aan voorzieningen, sport en/of woningen op dit gebied. Het is van groot belang dat ook de wijken groen zijn en groen moeten blijven. Dit geldt ook voor de nieuwbouwwijken. Wij denken hierbij aan veel bomen en plantsoenen maar ook aan groen dat door de bewoners is verzorgd en wordt onderhouden.

Wij willen meer ‘groene’ schoolpleinen of natuurspeelpleinen in de buurten. Wij willen, in samenspraak met de jeugd en de oudere bewoners nadenken waar we dit mogelijk kunnen maken en/of kunnen verbeteren.