Verkiezingsprogramma

VOORWOORD

(Gemeente)politiek is niet populair in de samenleving. Zo was de opkomst in 2014 maar 49%. Dat is jammer, omdat met name de gemeentepolitiek gaat over onderwerpen die de burger raken (jouw buurt, wijk of straat) en ons allen aangaan. Niet iedereen is even begaan. Dit is dan ook meteen één van de drijfveren om een nieuwe lokale partij te starten. Een partij die een rol wil spelen in de politiek die juist dicht bij de burger staat.

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεια (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving. De politiek heeft sindsdien vele ontwikkelingen doorgemaakt. En is naar onze mening steeds verder af komen te staan van wat burgers belangrijk vinden. We willen echter terug naar waar het werkelijk om gaat; politiek is van ons allemaal. De inwoners en de menselijke maat moeten weer centraal staan in Ons Diemen.

De andere drijfveer is er één vanuit optimisme. Het is makkelijk om af te geven op de huidige politieke partijen. Maar je kunt het ook omdraaien en van binnenuit een bijdrage leveren om alle inwoners van Ons Diemen weer te betrekken. Dat is precies waar wij voor staan. De brug te vormen tussen de inwoners en de politiek. We willen samen ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven in onze gemeente op het gewenste niveau blijft. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. En dat is zeker een mooie uitdaging met de groei die Ons Diemen doormaakt.

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Onze inzet voor een nieuwe gemeenteraadsperiode. Wij willen laten zien dat de gemeente van en voor ons allen is.

Kansen voor iedereen, zorg voor ons allen, een duurzame en veilige samenleving, open voor vernieuwingen en het ondersteunen van een stabiele financiële huishouding en nog veel meer….

We spreken de hoop uit dat dit jullie, de Diemenaar, aanspreekt en dat jullie ons daarbij willen steunen door je stem uit te brengen op onze partij “Ons Diemen” voor de komende 4 jaar en wellicht nog langer.

ONS DIEMEN, VOOR JOUW DIEMEN

Download ons programma hier