Veiligheid en openbare orde

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

Wij vinden het belangrijk dat er meer wijkagenten komen, die beter zichtbaar zijn voor de inwoners. Nu is er geen vervanging als de wijkagent op vakantie is. Continuïteit en zichtbaarheid moeten worden gewaarborgd. Per wijk streven we naar meer bekendheid van de aanspreekpunten binnen de wijk door het optimaliseren van de huidige wijkteams. Eén duidelijk meldpunt per wijk voor preventie en onveilige situaties is van groot belang. Daarbij kan gedacht worden aan buren, die plotseling veel luxe artikelen kopen tot los liggende trottoirtegels. Uiteindelijk doel is dat inwoners samen met de wijkagent en wijkteam, die weten wat er speelt in de wijk, vragen en problemen direct kunnen beantwoorden en oplossen.

Inwoners in Ons Diemen hebben niet meer het gevoel dat de politie meekijkt. Bijvoorbeeld, de pakkans voor verkeersovertreders is bijna nul. Ook het plan Verkeersveiligheid, zoals dit door 32 organisaties op 6 april van dit jaar is aangeboden aan de minister spreekt over ‘meer en effectievere handhaving’. Daardoor zal het aantal verkeersovertredingen sterk worden verminderd.