Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN VERVOER

Wij willen veilige gemeentelijke wegen; veilig ingerichte woonwijken (30 km/uur zones) en veilige kindvriendelijke oversteekplaatsen. Veilige fietsinfrastructuur, waarbij alle aangedreven voertuigen/fietsen ook op de weg mogen in een 30 km/u zone. Belangrijk is dan dat het onderhoud van de wegen op orde wordt gebracht.

Een weginrichting, die in woonwijken 30 km/uur afdwingt kan een daling van het aantal letselongevallen van 25% realiseren. Dat houdt in enkele tientallen dodelijke ongevallen minder en enkele honderden ernstig verkeersgewonden minder per jaar. Het veilig inrichten van 30‐ en 50 km/uur wegen samen, waarbij fietsers op 50 km/uur wegen op vrij liggende fietspaden kunnen fietsen, kan in 2020 zorgen voor minder dan 20 tot 30 doden en 500‐1000 ernstig verkeersgewonden per jaar.
Bron: Vereniging Nederlandse Gemeente / Veilig Verkeer Nederland

OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID

 • Veilig ingerichte 30 km/u zones: verkeersveilige woonwijken
 • Veilige 50 km/uur wegen
 • Veilige fietsinfrastructuur
 • Onderhoud
 • Veilige bevoorradingsroutes
 • Innovatieve infrastructuur

VERVOER

Er komen steeds meer woningen bij. Dat is goed voor de economie (winkels, werk, etc.), maar belangrijk is dan wel om te weten hoe al deze mensen zich gaan verplaatsen. Waar wij naar streven is om:

 • te strijden voor behoud metroverbinding rechtsreeks naar Amsterdam CS. Na verlies van de rechtstreekse tramlijn verbinding is dit een belangrijke ader voor de mensen uit Ons Diemen. Niet alleen voor het woon‐ werkverkeer, maar ook voor de invulling van de vrije tijd in Amsterdam.
 • de bereikbaarheid van station Diemen en winkelcentrum Diemen te vergroten. We willen nagaan of het mogelijk is om buslijn 46 IJburg ‐ Amsterdam Bijlmer door Diemen centrum te laten rijden via Sniep en Diemen‐noord.
 • te zorgen voor meer parkeerplekken (voor auto’s en fietsen) bij station Diemen na herinrichting van de infrastructuur.
 • te zorgen voor een veilige ondergang bij station Diemen. (d.m.v. goede verlichting)
 • bij de infrastructuur rekening te houden met meer betaalbare elektrische auto’s en daar op in te spelen met het plaatsen van (meer/extra) oplaadpunten/parkeerplekken.
 • wij komen met creatieve oplossingen welke per straat of wijk zullen verschillen.
 • het nu gevoerde beleid van overal maar een blauwe zone is het verschuiven van de problemen naar andere wijken.