Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegeven: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn wij?

OnsDiemen is een lokale politieke partij binnen de gemeente Diemen, Noord-Holland. OnsDiemen kan via het secretariaat worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

Postadres:
p/a Postbus 191
1110 AD Diemen

E-mail:
info@onsdiemen.nl

Ons website-adres is: http://www.onsdiemen.nl.

Welke persoonlijke gegevens laat je bij ons achter?

Web-formulieren (donateurs)

Wanneer je, u via de website donateur wilt worden van OnsDiemen, wordt gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk (jo)uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, e-mail adres, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt. land). Om de betaling te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw rekeningnummer te verstrekken.

(Eenmalige) donatie via iDeal

Wanneer je, u via de website een eenmalige donatie wilt verrichten aan OnsDiemen, wordt gevraagd om (jo)uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam en e-mail adres te verstrekken. Om de donatie via iDeal te kunnen verwerken wordt tenslotte gevraagd om (jo)uw rekeningnummer en, indien vanuit het buitenland, wordt ook gevraagd naar de BIC code.

Gift

Ook bij een gift aan OnsDiemen via de website, wordt gevraagd om (jo)uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam en e-mail adres te verstrekken

Contact formulieren

Via de website kunnen diverse e-mailformulieren ingevuld worden. Daarnaast kunt u OnsDiemen op verschillende manieren direct per e-mail bereiken. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres info@onsdiemen.nl. Het bericht  kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de partij, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Ook kan een telefoonnummer opgegeven worden. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, slaan we de gegevens op zoals getoond in het reactieformulier.

Met wie we jouw data delen

Zonder jouw toestemming worden gegevens niet gedeeld met andere partijen. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om gegevens te delen dan wordt daar expliciet toestemming voor gevraagd.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je ons verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.