Milieu

MILIEU

Het doel? Een maatschappij, leefomgeving en gebouwen, oftewel een Ons Diemen waar we ons prettig in voelen! Duurzaamheid is daarin een belangrijk onderdeel. Er is de laatste tijd veel discussie geweest over onder andere het plaatsen van windmolens, maar het begint met het verduurzamen van de gebouwde omgeving zelf. We zien dat bij de laatste projecten veel kansen op het gebied van duurzaamheid zijn blijven liggen.

VAN GAS LOS

Ons Diemen is er van overtuigd dat we aardgas niet meer in moeten zetten voor de verwarming van onze woningen, maar ons juist moeten richten op een veilige, gezonde en duurzame gebouwde omgeving. Andere technieken hebben zich bewezen en zijn betaalbaar. Voor nieuwbouw is het uitgangspunt geen gas en energieneutraal op gebouwniveau (EPC=0) als ondergrens op te nemen in nieuwe bouwprojecten. De inwoners van Ons Diemen zelf profiteren hiervan op het gebied van veiligheid (geen explosiegevaar meer) en het scheelt enorm in de portemonnee door de lage energiekosten.

Daarnaast moeten de gebouwen in Ons Diemen beter worden ge├»soleerd. In veel bestaande woningen ligt enorm veel potentie om dat te verbeteren. Bij renovaties en aanpassingen door o.a. woningcorporaties moet deze overweging worden meegenomen en waar nodig ondersteund door de gemeente op gebied van organisatie, proces en financi├źn.

DUURZAME ENERGIE

Om het resterende energiegebruik in onze gemeente duurzaam op te wekken moeten we beginnen met zonnepanelen op onze daken. De huidige groene gebieden in Ons Diemen moeten we koesteren en goed onderhouden, maar zeker behouden want ook dat is duurzaam en gezond!

Er liggen nog veel kansen op onze daken voor zonnepanelen en waar nodig kan ook de gemeente hierbij ondersteunen zoals met het oprichten van initiatieven waarbij er gezamenlijk wordt ingekocht. En zonnepanelen verdienen zich momenteel al binnen 7 jaar terug voor alle Diemenaren.