Zorg voor elkaar

ZORG VOOR ELKAAR

Stimuleer en ondersteun de organisatie van wijkteams voor zorg in de wijk, dichtbij. In Ons Diemen kennen we bijv. de wijkteams van Amstelring en Cordaan. Daarnaast kent Ons Diemen op dit moment 162 zorgaanbieders in Ons Diemen, volgens Zorgkaart Nederland. Hier liggen echt kansen om de zorg voor elkaar in de wijken te verbeteren. Tevens willen we hierbij ook de technologie een rol laten spelen. Vernieuwingen in de ICT (Internet of things, mobiele toepassingen etc.) waarbij Ons Diemen jonge talenten wil uitdagen een steentje bij te dragen. Een win‐win situatie voor jongeren en ouderen.

Diezelfde technologie willen wij ook inzetten om de vereenzaming in alle leeftijdsgroepen te voorkomen en te bestrijden maar wel met passende maatregelen per groep. Elke leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen problemen.

BETREK INWONERS BIJ WIJKINITIATIEVEN EN VRIJWILLIGERSWERK

Ook gewoon op elkaar letten in een wijk is belangrijk naast de professionele hulp die zorg wijkteams kunnen (gaan) bieden. Ons Diemen is voorstander van het opzetten en/of uitbreiden van vrijwilligerswerk. Zo zijn er al veel initiatieven, zoals de BuurtApp, dé app voor een leuke en veilige buurt!

BuurtApp is de enige app waarbij je ook zélf je buurt tekent om te kunnen zien wie er in je buurt wonen, en om berichten met je buurt uit te wisselen. Om een handje te helpen als het nodig is, voor buurtpreventie, en om over activiteiten in de buurt te lezen. De buurt app is heel eenvoudig te gebruiken Maar ook aansluiting zoeken bij bestaande vrijwilligers organisaties. Dit soort projecten willen wij stimuleren

Bij een hartstilstand is het direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. In Nederland is er een oproepsysteem van burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Via de 112‐centrale krijgen zij het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of eerst een AED te halen. Ook dit vindt Ons Diemen een goede zaak, dit moet verder verspreid worden in Ons Diemen.