Jeugd en Onderwijs

JEUGD EN ONDERWIJS

Wij willen dat goed onderwijs in Ons Diemen voor iedereen toegankelijk is. Kinderen van allerlei achtergronden ontmoeten elkaar op de scholen in Diemen, wij zijn dan ook tegen segregatie in het onderwijs. Kansengelijkheid start bij goed onderwijs!

Op iedere school wordt goed burgerschapsonderwijs gegeven waardoor de burgers in Diemen zich al op jonge leeftijd kunnen verplaatsen in een ander, leren omgaan met verschillen en zichzelf leren zijn.

De scholen in Diemen hebben, buiten een onderwijsfunctie, ook een buurtfunctie, het is een plek waar ouders en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Wij stimuleren naschoolse activiteiten in samenwerking met sportclubs, buurthuizen en kinderopvangorganisaties.

Mede daarom stimuleren wij ook het concept ‘de Brede School’ waarbij er een doorgaande lijn is in het onderwijs van 2‐12 jaar. De kwaliteit van onderwijshuisvesting is goed en ook de binnenklimaten zijn op orde. Dit is essentieel voor goed onderwijs, de gemeente faciliteert hierin indien nodig.

EEN MIDDELBARE SCHOOL IN DIEMEN

Wij willen dat er in Diemen een zo breed mogelijke middelbare school wordt geopend. Kinderen uit Diemen mogen niet benadeeld worden door de grootstedelijke problematiek en loting. Leerlingen uit Diemen moeten dan ook voorrang krijgen op deze nieuw te bouwen school. Wij vinden samenwerking met het Voortgezet Onderwijs uit de regio zeer wenselijk.

SPEELPLEINEN EN ACTIVITEITEN

Wij zijn voorstander van gezonde scholen en meer ‘groene’ schoolpleinen of natuurspeelpleinen in de buurten. Op dit moment zijn er nog té weinig activiteiten en plekken voor de oudere jeugd. Wij willen, in samenspraak met de jeugd, de bewoners en Welzijn Diemen nadenken waar we dit mogelijk kunnen maken en/of kunnen verbeteren.

JEUGDZORG

Samenwerking tussen scholen en hulpverleningsorganisaties is belangrijk om snel signalen rond jeugdhulp te herkennen, professionals moeten samen worden gebracht. Daarnaast is het van belang om gezinnen die hulp nodig hebben snel te bereiken en effectieve hulp op maat te bieden. Kinderen horen gezond op te groeien en gezinnen moeten de juiste handvatten krijgen. Het is de rol van de gemeente om jeugdhulp te monitoren en te toetsen op kwaliteit. Het kind komt eerst!