Financien en Economie

FINANCIËN EN ECONOMIE

De gemeentebegroting en uitgaven moeten zo ingericht zijn dat een continuïteit op middel en lange termijn is gegarandeerd. Er worden voorwaarden gecreëerd voor een gunstig ondernemersklimaat waardoor ook de werkgelegenheid in Ons Diemen toeneemt. Ons Diemen kent relatief veel MKB ondernemers die zich, naast het inzetten voor hun eigen onderneming, tevens inzetten voor de lokale samenleving. Bijvoorbeeld door het organiseren of mogelijk maken van evenementen en het ondersteunen van lokale sport‐ en culturele verenigingen.

LOKALE ECONOMIE

Ons Diemen kan niet zonder een sterke lokale economie. Bedrijvigheid biedt werkgelegenheid en maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen. Ondernemers hebben het door de financiële crisis, net als onze inwoners, in de afgelopen periode niet gemakkelijk gehad. Daarnaast hebben ontwikkelingen zoals winkelen op het internet en schaalvergroting ook hun effect op middenstand en bedrijven. De economie zit gelukkig weer in de lift. Ons Diemen ligt qua verbindingen op een prima plek (kruispunt van de A1 Amsterdam en de A10 Ring Amsterdam en met treinstation Diemen Centrum op de lijn Amersfoort ‐Amsterdam en het station Diemen Zuid). Ook in relatie tot de kenniscentra in Amsterdam (Watergraafsmeer) ligt de gemeente op een plek die kansen biedt voor zzp’ers en startups.

ECONOMISCHE AGENDA

Wij houden niet van praatstukken over economisch beleid maar kiezen voor een ‘doe’‐stuk. Onze opvatting is dat de gemeente er niet is om op de stoel van ondernemers te gaan zitten of om ondernemersrisico te dragen. De gemeente is er wel om te stimuleren en te faciliteren. Wij willen de Economische Agenda zo snel als mogelijk herijken. Daarna niet blijven hangen in overleg, maar aan de slag! Een paar voorbeelden:

  • Meer ambitie en visie vanuit de gemeente: waar willen we in samenwerking met anderen naar toe werken?
  • Verandering in het ondernemerschap, vraagt een andere invulling van bedrijfsruimte en een flexibele, meedenkende en faciliterende gemeente.
  • De uitstraling en dienstverlening van de gemeente verdient aandacht en kan meetbaar worden gemaakt door mee te doen aan de enquête MKB‐vriendelijkste gemeente.
  • Regio: welke ambities eigent de gemeente zich toe in het verband van de Metropoolregio Amsterdam?
  • Detailhandel: maak optimaal gebruik van het winkelcentrum Diemerplein en zorg voor goede aansluitingen op de winkelcentra Diemen Zuid en Diemen Noord.
  • Zorgeconomie: zorg nadrukkelijk de connectie met lokaal ondernemerschap.
  • Zakelijke dienstverlening: maak gebruik van goed bereikbare locaties, flexibele bedrijfshuisvesting met goede digitale infrastructuur en zet in op broedplaatsen voor startend ondernemerschap (expats, startende ondernemers).

Maakindustrie en bouw: stimuleer door combinatie van (kleinschalige) lokale ambachten kleinschalige innovatieve ontwikkelingen en gezamenlijke ambities tussen overheid en ondernemers op het gebied van duurzaamheid.