Donateurs

WAAROM DONATEUR/LID WORDEN?

Ons Diemen heeft, naast de morele ondersteuning, financiële steun nodig om haar geluid te laten horen. Je werkt als donateur/lid mee aan het uitdragen van het verkiezingsprogramma, maar belangrijker nog aan het uitvoeren van dat programma. Kennis delen en samen resultaten laten zien. Daarvoor is geld nodig. De bijdrage voor lidmaatschap is een jaarlijkse bijdrage tot opzegging van het lidmaatschap. Na het 1e jaar kunt u per maand opzeggen.

Totaal: € -

De bijdrage kan ook overgemaakt worden op:

NL37 SNSB 0705881393 ten name van Ons Diemen te Diemen onder vermelding van ‘donateur’ of ‘lidmaatschap’ en je naam en e-mailadres.

GIFTEN

Wanneer u (nog) geen donateur/lid wilt worden maar u wilt Ons Diemen wel ondersteunen dan is een gift van harte welkom! U kunt uw gift overmaken op:

NL37 SNSB 0705881393 ten name van Ons Diemen te Diemen onder vermelding van ‘gift’ en je naam en e-mailadres