De digitale gemeente

DE DIGITALE GEMEENTE

In september 2016 is door Deloitte het rapport “Meting aanbod digitale dienstverlening 2016” opgeleverd.

Hieronder in het kort de management samenvatting:

‘In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid dient te verbeteren. Zo dienen burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid’.

Ons Diemen staat in dit rapport op de 191e plaats met een score van 63%. Inwoners kunnen inderdaad steeds vaker online diensten afnemen van de gemeente Diemen, maar er valt nog veel te verbeteren. De digitale volwassenheid van de gemeente Diemen is nog niet op het gewenste niveau. Ons Diemen zal de samenwerking opzoeken met de samenwerkende gemeentes en DUO+ om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren. Dat betreft in eerste instantie een goed en snel werkende website www.diemen.nl.

We zullen hierbij zoveel mogelijk de Digitale Agenda 2020 (www.DA2020.nl) volgen van de VNG, waarin de ambitie van de gezamenlijke ambities van gemeenten is vastgelegd. Naast deze verbeteringen zullen we ons dit jaar ook moeten richten op de AVG (de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming).