Commissies

Een commissie functioneert¬†binnen de fractie van OnsDiemen om bepaalde taken te verrichten of te werken aan een deelgebied, als onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Tevens willen we hiermee gericht een bijdrage leveren aan de onderwerpen die de ambities van de gemeente Diemen ondersteunen. We zoeken hierbij aansluiting bij de dossiers waarin de belangrijkste thema’s zijn beschreven.

We onderscheiden de volgende commissies met daarbij de leden vanuit de fractie van OnsDiemen :

Commissie Leden Onderwerpen
Cultuur Aafke en Nikki Film, Media en letteren, Cultureel erfgoed, Beeldende kunst en bouwkunst, Amateurkunst en kunsteducatie, Podiumkunsten
Duurzaamheid en klimaat Hans en Wim Geluid, Luchtkwaliteit, Energie-besparing, Duurzame energie, Verkeer en vervoer, Externe veiligheid, Circulaire economie, Duurzaam wonen, Afvalbeleid
Economie Wim Bedrijven, Ondernemersklimaat, Detailhandel, Markten, Regionale samenwerking
Natuur en recreatie Aafke Natuurbeleidsplan, Diemerbos, Initiatieven marktpartijen, Recreatie
Omgevingsrecht Nikki en Hans Omgevingswet, Omgevingsvisie en -plan, Vergunningen, toezicht en handhaving.
Onderwijs Aafke Onderwijshuisvesting, Brede school, Midelbare school
Openbare ruimte Hans Kwaliteitsplan, Groenplan, Groot onderhoud, Rioleringsplan, Openbare verlichting (groen)
Planeconomie en grondzaken Hans Grond(prijzen)beleid, Erfpacht, Meerjarig perspcetief grondzaken
Ruimtelijke projecten Hans Plantage De Sniep, Holland Park (Arq, BP), Gebiedsvisie Diemen-Zuid/Spoorzicht, Buitenlust, Arent Krijtsstraat
Sport Jeffrey en Arjan Buiensport-, binnensport-voorzieningen, Toekomstvisie sporten, Gem. sportbedrijf
Veiligheid Arjan en Aafke Criminaliteitbestrijding, verkeersveiligheid, buurtbemiddeling
Verkeer en vervoer Jeffrey en Wim Infrastructuur nieuwe wijken en aansluiting bestaande wijken, projecten (bijv. Spoorweg onderdoorgang), Parkeerbeleid
Werk en inkomen Hans en Nikki Participatiewet/beleidsplan, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening
Wonen Wim Woonvisie, Woningbouwcorporaties, Woonruimtevoorraad/verdeling, Regionale samenwerkig, Statushouders
Zorg en Welzijn Nikki en Arjan Transformatie en klantbenadering, Brede Hoed, St. Welzijn Diemen, Jeugdbeleid, LHBT+